Medlemsinfo

Vuxenträningstider

Måndag 19.30-20.30 Tjejpass för vitbyxor
Tisdag 18.00 – 19.30 (även för nybörjare)
Tisdag 19.30 – 21.00 (endast medlemmar med minst 3 kyu)
Torsdag 19.00 – 20.00
Torsdag 20.00 – 21.00
Fredag 11.00 – 12.00
Lördag 9.30 – 10.30 (även för nybörjare)
Lördag 10.45 – 12.00 (även för nybörjare)
Söndag 18.00 – 19.00 (även för nybörjare)
Söndag 19.10 – 20.40

Personuppgifter

Vi använder laget.se som medlemssystem, hantering av närvaroregistrering, nyheter och utskick. De personuppgifter som vi har där används enbart för klubbens administration, dessa delas inte med några andra förutom KFUM som hanterar vår ekonomi , Uppsala kommun samt Riksidrottsförbundet då vi måste skicka information om medlemmar och närvaro för att få ekonomiska bidrag.

Avgifter & betalning

Gäller per termin, i avgiften ingår medlemsskap i Uppsala KFUK-KFUM och Svenska Budo och Kampsportsförbundet.

För barn och ungdom är sista betalningsdag innan terminsstart, nybörjare får prova två veckor och skall därefter betala. Det tillkommer en förseningsavgift med 100:- vid senare betalning.

Sista betalningsdag för vuxna är 31 januari resp. 31 augusti.

Klubben skickar inte ut fakturor, det är upp till varje medlem (eller målsman) att själv betala in avgiften enligt instruktion nedan.

Terminsavgiften återbetalas ej, nybörjare får testa under två veckor innan de bestämmer sig.

OBS! – Träningsavgiften måste vara betald innan man tränar.

Barn – 9 år: 700:-
Barn och ungdom 10 – 15 år som tränar på barn och ungdomspass: 800:-
Ungdom och studerande (CSN-kort el. motsv.) som tränar på vuxenpass: 900:-
Vuxna (18 år och äldre): 1 100:-
Nybörjarkurs, vuxna: 800:- (inkluderar graderingsavgift)
Tjejträning (måndagar): 450:- (för de som enbart tränar i tjejgruppen)

Barn & Ungdom: Betalas in på bankgiro 5694-8060, ange barnets namn och personnummer samt epost till målsman.

Vuxna: Betalas in på bankgiro 5694-8060. Ange namn och epost på medlemmen som betalningen avser.

Rabatter
Syskon – Om flera syskon tränar, betalar den med högst avgift full avgift, övriga halv. Avdraget får göras för syskonsgrupper under 18 år.
Budohus – Den som tränar i flera klubbar i Budohuset får dra av 200:- från avgiften i respektive klubb (gäller ej Iaido och Naginata).
Assistent – Regelbundeten assistent på barn eller ungdomspass, under 18 år, får dra av 300:- från avgiften.
Pensionärer – fyllda 65 betalar halv avgift, 550:-.
Styrelseledamöter och ansvariga instruktörer – betalar endast medlemsavgift: 75:- per år.

Sen avgift
Förseningsavgiften är 100:- för den som betalar efter terminsstart eller träningstart. Med undantag för nybörjare som har ett senare betaldatum – därefter utgår förseningsavgift.

Graderingsavgift
Barn och ungdomar som ska gradera till 12-7 kyu: 0 kr (ingår i träningsavgiften
Ungdomar (13-18 år) som ska gradera till 6-1 kyu: 100 kr
Vuxna nybörjare som graderar till 6 kyu: 0 kr (ingår i träningsavgiften)
Vuxna som ska gradera till 5-1 kyu: 200 kr

1 dan: 1 400 kr
2 dan: 1 700 kr
3 dan: 2 500 kr
4 dan: 3 400 kr

En anmälan utan betald graderingsavgift godkänns inte. Avgiften ska betalas in på klubbens bankgiro 5694-8060. Ange namn och ”gradering”. Detta skall göras minst 1 v innan graderingstillfället.

Försäkring

Alla medlemmar som har betalat medlemsavgiften skyddas av en förmånlig försäkring via Svenska Budo- och Kampsportsförbundet. Skyddet gäller under träning, i Sverige eller utomlands i max 45 dagar i sträck. Dessutom gäller skyddet för alla resor till och från uppdrag och träning.

Försäkringen täcker alla typer av kroppsliga skador som uppkommer på grund av plötslig påverkan utifrån under klubbaktiviteter eller resor till och från dessa aktiviteter.

Om olyckan skulle vara framme så kontakta Folksam Idrotts skadeanmälningstelefon på 0771-960 960 och berätta vad som hänt, att du tillhör KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb och att du tränar aikido. Vi täcks av Svenska Budo- och Kampsportförbundets försäkring, försäkringsnummer K 62910.