Medlemsinfo

OBS! Vänligen notera att regler för avgifter och rabatter har ändrats från HT 2019, läs noga nedan vad som gäller.

Personuppgifter

Vi använder laget.se som medlemssystem, hantering av närvaroregistrering, nyheter och utskick. De personuppgifter som vi har där används enbart för klubbens administration. Personuppgifter delas inte med några andra förutom KFUM som hanterar vår ekonomi, Uppsala kommun samt Riksidrottsförbundet då vi måste skicka information om medlemmar och närvaro för att få ekonomiska bidrag.

Avgifter & betalning

OBS! – Träningsavgiften måste vara betald innan man tränar.

Gäller per termin. Medlemsskap ingår i Uppsala KFUK-KFUM och Svenska Budo och Kampsportsförbundet.

Sista betalningsdag:
För barn och ungdom är sista betalningsdag innan terminsstart, betalning utgör en bindande anmälan.
Vuxna nybörjare får prova i två veckor och skall senast därefter betala.
Senaste betaldag för vuxna är 31 januari resp. 31 augusti, dock gäller att man ska betala träningsavgiften innan träning påbörjas för terminen.

Varje medlem (eller målsman) ansvarar för korrekt betalning av avgiften enligt instruktion nedan. Klubben skickar inte ut fakturor!

Terminsavgiften återbetalas ej.

Barn som tränar i barngruppen: 800:-
Ungdomar som tränar i ungdomsgruppen: 800:-
Avancerad ungdom som tränar i den avancerade ungdomsgruppen: 900:-
Studerande  (CSN-kort el. motsv.) som tränar på vuxenpass: 900:-
Vuxna (18 år och äldre): 1 100:-
Nybörjarkurs, vuxna: 800:- (inkluderar graderingsavgift)

Betalas in på bankgiro 5694-8060
Barn & Ungdom:  Ange barnets namn och personnummer samt epost till målsman
Vuxna: Ange namn och epost på medlemmen som betalningen avser
Om ni är fler i samma familj som tränar gör då en betalning per medlem så vi lättare kan hitta rätt betalning.

Rabatter
OBS! Vänligen notera att regler för rabatter har ändrats.
Budohus – Den som tränar i flera klubbar i Budohuset får dra av 200:- från avgiften i respektive klubb (gäller ej Naginata).
Pensionärer – fyllda 65 betalar halv avgift, 550:-.
Styrelseledamöter och ansvariga instruktörer – betalar endast medlemsavgift: 75:- per år.

Sen avgift
Förseningsavgiften är 100:- för den som betalar efter terminsstart eller träningstart. Med undantag för vuxna nybörjare som har ett senare betaldatum två veckor efter påbörjad träning – därefter utgår förseningsavgift.

Graderingsavgift
Barn och ungdomar som ska gradera till 12-7 kyu: 0 kr (ingår i träningsavgiften)
Ungdomar (13-18 år) som ska gradera till 5-1 kyu: 100 kr
Ungdomar och vuxna nybörjare som ska gradera till 6 kyu: 0 kr (ingår i träningsavgiften)
Vuxna som ska gradera till 5-1 kyu: 200 kr

1 dan: 1 400 kr
2 dan: 1 700 kr
3 dan: 2 500 kr
4 dan: 3 400 kr

Gradering utan betald graderingsavgift godkänns inte. Avgiften ska betalas in på klubbens bankgiro 5694-8060. Ange namn och ”gradering”. Detta skall göras minst en vecka innan graderingstillfället.

Försäkring

Alla medlemmar som har betalat medlemsavgiften skyddas av en förmånlig försäkring via Svenska Budo- och Kampsportsförbundet. Skyddet gäller under träning, i Sverige eller utomlands i max 45 dagar i sträck. Dessutom gäller skyddet för alla resor till och från uppdrag och träning.

Försäkringen täcker alla typer av kroppsliga skador som uppkommer på grund av plötslig påverkan utifrån, under klubbaktiviteter eller resor till och från dessa aktiviteter.

Om olyckan skulle vara framme så kontakta Folksam Idrotts skadeanmälningstelefon på 0771-960 960 och berätta vad som hänt, att du tillhör KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb och att du tränar aikido. Vi täcks av Svenska Budo- och Kampsportförbundets försäkring, försäkringsnummer K 62910.

Utlägg

Kommer du att göra utlägg du vill ha ersättning för av klubben? Informera kassören om det planerade utläggets storlek och syfte innan ditt utlägg sker (kassor@uppsalaaikido.se). Vid behov tas styrelsebeslut i frågan. Utlägg som redan skett ersätts normalt ej.