Träning

Verksamheten omfattar träning för barn, ungdom och vuxna under ledning av välmeriterade instruktörer. Aikido är en träningsform som passar alla, ung som gammal.

Träningen sker i Budohuset i Uppsala, Svartbäcksgatan 86.

Schema
Barn
Torsdagar 18.00 – 19.00
Lördagar 10.45 – 11.45

Ungdomar
Måndagar 18.15 – 19.15 (Grund / Ny)
Måndagar 19.30 – 20.30 (Avancerad)

Lördagar 12.15 – 13.15 (Grund / Ny)
Lördagar 13.30 – 14.30 (Avancerad)

Tjejgrupp
Måndagar 18.45 – 19.45 (lilla dojon, till och med 4 kyu)

Vuxenträning
Tisdagar 18.00 – 19.15 (även för nybörjare)
Tisdagar 19.30 – 21.00 (endast medlemmar med minst 3 kyu)
Torsdagar 19.15 – 20.30
Fredagar 11.00 – 12.00
Lördagar 9.30 – 10.30 (även för nybörjare – lilla dojon)
Lördagar 10.45 – 12.00 (även för nybörjare – lilla dojon)
Söndagar 18.00 – 19.30 (även för nybörjare)
Söndagar 19.30 – 20.00 (fri träning / graderingsträning)

Se mer info om våra grupper här:
Barn
Ungdom
Tjejgrupp
Vuxengrupp
Nybörjare 

Information om avgifter mm finns under Medlemsinfo