Träning

Verksamheten omfattar träning för barn, ungdom och vuxna under ledning av välmeriterade instruktörer. Aikido är en träningsform som passar alla, ung som gammal.

Träningen sker i Budohuset i Uppsala, Svartbäcksgatan 86.

Schema
Barn
Torsdagar 18.00 – 19.00 (åk 4&5)
Lördagar 9.30 – 10.40 (Grupp 1)
Lördagar 10.50 – 12.00 (Grupp 2)

Ungdomar
Måndagar 18.00 – 19.30
Lördagar 12.30 – 14.00

Tjejgrupp
Måndagar 19.30 – 20.30

Vuxenträning
Tisdagar 18.00 – 19.30 (även för nybörjare)
Tisdagar 19.30 – 21.00 (endast medlemmar med minst 3 kyu)
Torsdagar 19.00 – 20.30
Fredagar 11.00 – 12.00
Lördagar 9.30 – 10.30 (även för nybörjare)
Lördagar 10.45 – 12.00 (även för nybörjare)
Söndagar 18.00 – 19.00 (även för nybörjare)
Söndagar 19.10 – 20.40

Se mer info om våra grupper här:
Barn
Ungdom
Tjejgrupp
Vuxengrupp
Nybörjare 

Information om avgifter mm finns under Medlemsinfo