Träning VT 2020

Styrelsen har tagit beslut om att all ordinarie träning resten av terminen ställs in, ett beslut som är nödvändigt men beklagligt i dessa tider.

Vi kommer istället att hålla träning utomhus vid gräsplanerna utanför Fyrisfjädern för den avancerade ungdomsgruppen och vuxna gemensamt.

Träning är tisdagar och torsdagar 18:00 – 19:15 samt lördagar 10:30 – 11:30 med start 2/5.

Ungdomsgruppen tränar på samma plats lördagar 11:45 – 12:45.

Använd oömma kläder och efter väderlek, det kommer att bli mer fys och fallträning mm, det kan även vara bra med tunna handskar och mössa. Ni som har egna jo och bokken tar med till träningen.