Träning från september 2020

Tisdag den 1a september drar sedan inomhusträningen igång, där vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens och aikidoförbundets rekommendationer, vad gäller hygien och hälsa.

Se bifogat dokument med förhållningsregler, som styrelsen och tränargruppen arbetat fram. Lär dig dessa för de ska följas.

Besvara gärna vår enkät om hur du som medlem vill ha träningen under hösten ( Google Forms enkät). Efter utvärdering av enkätsvaren kan ytterligare pass tillkomma – t.ex fortsatt utomhusträning om så önskas.

Vuxenträningen startar med fyra innomhusdagar och fem pass:

Tis: 18.00-19.00 – grundpass för alla
Tis: ca 19.05-20.30 – hakamapass
Tors: ca 19.05-20.30
Fre: 11.00-12.00 i danssalen. Vapen (toho, ken-tai-ken, ken-tai-jo).
Lör: 10.30-11.30

OBS!!! Tisdag och torsdag kommer vi att ha en kort paus mellan passen, för att värna avstånd för alla som ska gå av och på mattan.

Vi ses på gräsmattan och i dojon!

Styrelsen och tränargruppen

Regler för träning inomhus
Följande regler gäller för att få delta i träningen utöver de vanliga dojoreglerna:
* Håll avstånd och undvik onödig direktkontakt
* Minska trängsel i Budohuset genom att helst byta om hemma
* Hämta och lämna utanför Budohuset, anhöriga ska inte uppehålla sig i Budohuset
* Vid alla typer av sjukdomssymptom (hosta, snuva, feber, ont i halsen, ont i magen etc) ska du avstå från att komma till dojon och inte komma tillbaka förrän du varit symptomfri 2 dagar
* Om du varit exponerad för COVID-19 (sjuk familjemedlem, vän, arbetskamrat etc) ska du
hålla dig borta från dojon i 14 dagar och förstås vara symptomfri när du börjar träna igen
* Om du har misstänkt eller säkerställd COVID-19 ska du hålla dig borta från dojon i 14 dagar och förstås vara frisk och helt symptomfri sedan minst 2 dagar när du börjar träna igen
* Det är ditt, eller vårdnadshavarens, ansvar att göra bedömningen om det är lämpligt för dig att delta i träningen eller inte
* Var extra noga med att tvätta händer och fötter med tvål och vatten före och efter träning
* Följ WHOs rekommendation och använd INTE munskydd vid träning
* Använd i första hand egna vapen, om du behöver låna se då till att rengöra dessa ordentligt med etanol innan de läggs tillbaka
* Hjälp till att hålla dojo och Budohuset så rent som möjligt före och efter träning

Styrelsen & Tränargruppen

Träning HT2020

Styrelsen har beslutat om att starta träning inomhus till hösten igen och välkomnar våra tidigare medlemmar tillbaka till Budohuset att återigen träna aikido. 

Vuxna och avancerade ungdomar kan från 18/8 träna utomhus, planen är att återgå till inomhusträning i september.

För barn och ungdomar kommer terminen att starta något senare än vanligt med sikte på mitten av september, mer information och inbjudan till träningen kommer inom kort.

Vi kommer även informera om vilka åtgärder som klubben tagit för att på bästa sätt hantera risker vid träning i förhållande till smittspridning samt lite utökade regler för träning.