Styrelse

Ordförande: Cenneth

Kassör: Anna
kassor@uppsalaaikido.se

Sekreterare: Malin

Ledamöter:  Svante, Patrick, Pär