Medlemsinfo

Här hittar du information om avgifter, försäkringar mm.

Personuppgifter

Vi använder laget.se som medlemssystem, hantering av närvaroregistrering, nyheter och utskick.
I enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) (EU) 2016/679:
Som medlem godkänner du att vi sparar och behandlar personinformation, uppgifterna används enbart för klubbens administration och lämnas eller säljs inte till 3:e part. Personuppgifter delas inte med några andra förutom KFUM som hanterar vår ekonomi, Uppsala kommun samt Riksidrottsförbundet då vi måste skicka information om medlemmar och närvaro för att få ekonomiska bidrag, användning av data för detta ändamål inkluderas i godkännandet.

Avgifter & betalning

OBS! – Tränings/Terminsavgiften måste vara betald innan man tränar.
Varje medlem (eller målsman) ansvarar för korrekt betalning av avgiften enligt instruktion nedan. Klubben skickar inte ut fakturor.

Medlemsavgift
Avgift för medlemskapet i klubben samt KFUM och Svenska Budo & Kampsportförbundet. Den ingår normalt i termins/träningsavgiften men kan betalas separat för den som vill vara medlem i klubben men inte träna aktivt.

Träningsavgift (terminsavgift)
Avgift för att få vara med på träningen i klubben, betalas per termin.

Sista betalningsdag:
Barn och ungdom: sista betalningsdag innan terminsstart, utgör en bindande anmälan.
Vuxna nybörjare: provar på i två veckor och senast därefter betala.
Vuxna: 31 januari resp. 31 augusti, dock gäller att betalning ska ske innan träning påbörjas för terminen.

Avgift
Barn som tränar i barngruppen: 1000:-
Ungdomar som tränar i ungdomsgruppen: 1000:-
Avancerad ungdom som tränar i den avancerade ungdomsgruppen: 1000:-
Studerande  (CSN-kort el. motsv.) som tränar på vuxenpass: 900:-
Vuxna (18 år och äldre): 1 800:-
Nybörjarkurs, vuxna: 800:- (första terminen, inkluderar graderingsavgift)
Medlemsavgift: 100:-

Terminsavgiften återbetalas ej.

Betala antingen med bankgiro eller Swish.

Swish 123 370 51 75
Bankgiro 5694-8060
Barn & Ungdom:  Ange barnets namn och personnummer samt epost till målsman
Vuxna: Ange namn och epost på medlemmen som betalningen avser
Om ni är fler i samma familj som tränar gör då en betalning per medlem så vi lättare kan hitta rätt betalning.

Rabatter
Budohus – Den som tränar i flera klubbar i Budohuset får dra av 200:- från avgiften i respektive klubb (gäller ej Naginata).
Pensionärer – fyllda 65 betalar halv avgift, 900:-.
Styrelseledamöter och ansvariga instruktörer – betalar endast medlemsavgift: 100:- per år.

Graderingsavgift
Barn och ungdomar, 12-7 kyu: 0 kr (ingår i träningsavgiften)
Ungdomar (13-18 år), 5-1 kyu: 100 kr
Ungdomar och vuxna nybörjare , 6 kyu: 0 kr (ingår i träningsavgiften)
Vuxna som ska gradera till 5-1 kyu: 200 kr

1 dan: 1 400 kr
2 dan: 1 700 kr
3 dan: 2 500 kr
4 dan: 3 400 kr

Graderingsavgift innan gradering ska ske minst en (1) vecka innan graderingstillfället för att gälla. Avgiften ska betalas in på klubbens Swish 123 370 51 75 eller bankgiro 5694-8060. Ange namn och “gradering”.

Försäkring

Alla medlemmar som har betalat medlemsavgiften skyddas av en förmånlig försäkring via Svenska Budo- och Kampsportsförbundet. Skyddet gäller under träning, i Sverige eller utomlands i max 45 dagar i sträck. Dessutom gäller skyddet för alla resor till och från uppdrag och träning. Vid resa utomlands ska anmälan till Svedea göras i förväg.

Försäkringen täcker alla typer av kroppsliga skador som uppkommer på grund av plötslig påverkan utifrån, under klubbaktiviteter eller resor till och från dessa aktiviteter.

Om olyckan skulle vara framme, följ länken till Svenska Budo- och Kampsportsförbundet för information hur du gör. Skador före 1 jan 2020 anmäls till det tidigare försäkringsbolaget Folksam.

Utlägg

Kommer du att göra utlägg du vill ha ersättning för av klubben? Informera kassören om det planerade utläggets storlek och syfte innan ditt utlägg sker (kassor@uppsalaaikido.se). Vid behov tas styrelsebeslut i frågan. Utlägg som redan skett ersätts normalt ej.