Vårterminen är i gång

Välkomna till en ny inspirerande termin i budohuset med aikidoträning.

Mindre justeringar av träningsupplägg kan komma att ske på vissa pass under terminen.