Träning HT 2021

Nu är träningen igång med verksamhet som vanligt inne i vår dojo i Budohuset.

Såväl nybörjare och klubbens medlemmar är varmt välkomna att börja träna aikido.

Se respektive grupp för mer information om träningstider mm.

Sommarträning 2021

Nu under sommaren är det träning utomhus vid Fyrisfjädern, träningen är kontaktlös och med vapen.

Tisdagar 18:30 – 19:30
Torsdagar 18:30 – 19:30
Fredagar 11:00 – 12:00 (svärdsträning i danssalen)
Söndagar 9:30 – 10:30

Vi har sommarträning varje vecka fram tom första veckan i september.

Träning från september 2020

Tisdag den 1a september drar sedan inomhusträningen igång, där vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens och aikidoförbundets rekommendationer, vad gäller hygien och hälsa.

Se bifogat dokument med förhållningsregler, som styrelsen och tränargruppen arbetat fram. Lär dig dessa för de ska följas.

Besvara gärna vår enkät om hur du som medlem vill ha träningen under hösten ( Google Forms enkät). Efter utvärdering av enkätsvaren kan ytterligare pass tillkomma – t.ex fortsatt utomhusträning om så önskas.

Vuxenträningen startar med fyra innomhusdagar och fem pass:

Tis: 18.00-19.00 – grundpass för alla
Tis: ca 19.05-20.30 – hakamapass
Tors: ca 19.05-20.30
Fre: 11.00-12.00 i danssalen. Vapen (toho, ken-tai-ken, ken-tai-jo).
Lör: 10.30-11.30

OBS!!! Tisdag och torsdag kommer vi att ha en kort paus mellan passen, för att värna avstånd för alla som ska gå av och på mattan.

Vi ses på gräsmattan och i dojon!

Styrelsen och tränargruppen

Regler för träning inomhus
Följande regler gäller för att få delta i träningen utöver de vanliga dojoreglerna:
* Håll avstånd och undvik onödig direktkontakt
* Minska trängsel i Budohuset genom att helst byta om hemma
* Hämta och lämna utanför Budohuset, anhöriga ska inte uppehålla sig i Budohuset
* Vid alla typer av sjukdomssymptom (hosta, snuva, feber, ont i halsen, ont i magen etc) ska du avstå från att komma till dojon och inte komma tillbaka förrän du varit symptomfri 2 dagar
* Om du varit exponerad för COVID-19 (sjuk familjemedlem, vän, arbetskamrat etc) ska du
hålla dig borta från dojon i 14 dagar och förstås vara symptomfri när du börjar träna igen
* Om du har misstänkt eller säkerställd COVID-19 ska du hålla dig borta från dojon i 14 dagar och förstås vara frisk och helt symptomfri sedan minst 2 dagar när du börjar träna igen
* Det är ditt, eller vårdnadshavarens, ansvar att göra bedömningen om det är lämpligt för dig att delta i träningen eller inte
* Var extra noga med att tvätta händer och fötter med tvål och vatten före och efter träning
* Följ WHOs rekommendation och använd INTE munskydd vid träning
* Använd i första hand egna vapen, om du behöver låna se då till att rengöra dessa ordentligt med etanol innan de läggs tillbaka
* Hjälp till att hålla dojo och Budohuset så rent som möjligt före och efter träning

Styrelsen & Tränargruppen

Träning HT2020

Styrelsen har beslutat om att starta träning inomhus till hösten igen och välkomnar våra tidigare medlemmar tillbaka till Budohuset att återigen träna aikido. 

Vuxna och avancerade ungdomar kan från 18/8 träna utomhus, planen är att återgå till inomhusträning i september.

För barn och ungdomar kommer terminen att starta något senare än vanligt med sikte på mitten av september, mer information och inbjudan till träningen kommer inom kort.

Vi kommer även informera om vilka åtgärder som klubben tagit för att på bästa sätt hantera risker vid träning i förhållande till smittspridning samt lite utökade regler för träning.


Träning VT 2020

Styrelsen har tagit beslut om att all ordinarie träning resten av terminen ställs in, ett beslut som är nödvändigt men beklagligt i dessa tider.

Vi kommer istället att hålla träning utomhus vid gräsplanerna utanför Fyrisfjädern för den avancerade ungdomsgruppen och vuxna gemensamt.

Träning är tisdagar och torsdagar 18:00 – 19:15 samt lördagar 10:30 – 11:30 med start 2/5.

Ungdomsgruppen tränar på samma plats lördagar 11:45 – 12:45.

Använd oömma kläder och efter väderlek, det kommer att bli mer fys och fallträning mm, det kan även vara bra med tunna handskar och mössa. Ni som har egna jo och bokken tar med till träningen.

All träning inställd resten av mars

Hej!

Som en konsekvens av den ökade spridningen av coronavirus i samhället har klubben tagit beslutet att till 31/3 ställa in träningen för att på så sätt hjälpa till att minska risk för att smittan förs vidare. Därefter kommer kommer vi att utvärdera läget och ta ett nytt beslut. Vi följer utvecklingen och kommer att informera under tiden vad som gäller, så fort det finns en möjlighet att återuppta träningen kommer vi att göra så.

Har ni frågor kan ni kontakta klubben för generella frågor via info@uppsalaaikido.se eller specifikt barn- och ungdomsträning barn@uppsalaaikido.se.

Styrelsen & Tränargruppen

Välkommen till nytt torsdagspass

Torsdagspasset är ett något kortare, och inte så sent, pass där vi tränar grundläggande aikido vilket är något som alla borde göra. Ett viss fokus kommer att ligga på att använda aikidon för att förbättra medvetenheten om hållning, rörelse och centrum. Jag tror att det kan vara bra för de som har problem med olika skador men också att det förbättrar utförandet av själva aikidoteknikerna.

Välkomna torsdagar 18.00-19.00!

Elisabeth

Vårterminen är i gång

Välkomna till en ny inspirerande termin med aikidoträning.

Det kan bli ett par mindre justeringar av passupplägg under terminen.

Två nya 7e dan

Söndag den 12 januari 2020 har Cecilia och Cenneth blivit tilldelade graden 7e dan vid den årliga ceremonin Kagami Biraki på Hombu Dojo i Tokyo.

Vi är stolta att vi har så välmeriterade medlemmar i vår klubb. Det är en ynnest att få träna med er.

Stort grattis!!!

Platser kvar till vårterminen

Det finns fortfarande några platser kvar till vårterminens träning både i barn och ungdomsgruppen.

Vi har träning för barn och ungdomar mellan 9 – 15 år, anmäl via formuläret här: Google Forms

Träningen startar 25/1 och är två gånger i veckan för båda grupperna, mer information om tider och avgifter mm hittar du här: Träning